TikTok Creator Marketplace là gì?

TikTok Creator Marketplace là gì?

TikTok Creator Marketplace tạm dịch là thị trường người sáng tạo TikTok hoặc dân dã hơn là chợ người sáng tạo TikTok. Tại đây doanh nghiệp có thể tìm được những Creator - Người sáng tạo tiềm năng cho các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị của mình trên nền tảng TikTok.

Ngoài ra các doanh nghiệp và cá nhân cũng có thể xem các chỉ số và thông tin về người sáng tạo để phục vụ cho việc Booking các chiến dịch tùy chỉnh bên ngoài Creator Marketplace. Điển hình chính là review sản phẩm, các chiến dịch TikTok Affiliate...

Hiện tại doanh nghiệp có thể đăng ký TikTok Creator Marketplace tại địa chỉ https://creatormarketplace.tiktok.com để tìm kiếm các người sáng tạo tiềm năng.

Đơn giản là nó đã phức tạp như vậy rồi

Đăng nhận xét

© Blogger Thức Nguyễn. All rights reserved.