Quảng cáo Spark Ads là gì?

Quảng cáo Spark Ads là gì?

Quảng cáo Spark Ads là một loại hình quảng cáo trên nền tảng TikTok. Quảng cáo Spark Ads được sử dụng trên chính những Video cá nhân của người sáng tạo (Creator).

Quảng cáo Spark Ads có thể sử dụng trên những video đã đăng tải lên trước đó của người sáng tạo, hoặc đăng mới dựa trên những nội dung và kịch bản của nhà quảng cáo đưa ra.

Chúng ta hay thấy quảng cáo Spark Ads trên những video cá nhân của người sáng tạo trên TikTok và phía cuối Video thường có 1 link liên kết đến trang đích quảng cáo.

Quảng cáo Spark Ads

Để triển khai quảng cáo Spark Ads nhà quảng cáo cần liên hệ với nhà sáng tạo để lấy mã ủy quyền, sau đó có thể quảng cáo trên Video của họ.

Ngoài ra Spark Ads còn có thể triển khai trực tiếp trên TikTok Creator Marketplace.

Đơn giản là nó đã phức tạp như vậy rồi

Đăng nhận xét

© Blogger Thức Nguyễn. All rights reserved.