Các cách chèn javascript vào blogspot

Các cách chèn javascript vào blogspot
Các cách chèn javascript vào blogspot

Có 2 cách chèn JavaScript vào trang blogspot của bạn:

  1. Sử dụng thẻ HTML: Bạn có thể chèn JavaScript vào trang blogspot của mình bằng cách sử dụng thẻ HTML. Ví dụ:

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
Chèn JavaScript vào đây
//]]>
</script>
  1. Sử dụng Widget HTML/JavaScript: Bạn cũng có thể chèn JavaScript vào trang blogspot của mình bằng cách sử dụng Widget HTML/JavaScript. Để làm điều này, hãy truy cập vào "Bố cục" trang blogspot của bạn và thêm tiện ích "HTML/JavaScript". Sau đó, bạn có thể dán đoạn mã JavaScript vào tiện ích này.

Chúc các bạn thành công.

Đơn giản là nó đã phức tạp như vậy rồi

Đăng nhận xét

© Blogger Thức Nguyễn. All rights reserved.