Cách khắc phục tình trạng email bị vào mục "quảng cáo" trong Gmail

Các tài khoản email Gmail thường có 3 mục ở mục Hộp thư đến đó là Chính, Mạng xã hộiQuảng cáo. Bản chất của 3 mục này đều là nằm trong Hộp thư đến, tuy nhiên Gmail sẽ tự động phân loại theo tính toán của AI.

Cách khắc phục tình trạng email bị vào mục quảng cáo trong Gmail
Ba mục Chính, Mạng xã hội và Quảng cáo trong Gmail
Cách khắc phục tình trạng email bị vào mục quảng cáo trong Gmail 1
Ba mục Chính, Mạng xã hội và Quảng cáo trên di động

Với các email Mạng xã hội thì Gmail nhận dạng đúng 100% vì nó được gửi từ các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, TikTok...

Tuy nhiên với mục Quảng cáo thì Gmail họ nhận dạng nhiều lúc không chính xác. AI của Gmail sẽ phán đoán email bạn nhận được có thể là quảng cáo và họ cho luôn vào mục Quảng cáo.

Và điều bất tiện nhất chính là khi email bị cho vào mục Quảng cáo thì chúng ta sẽ không nhận được thông báo khi có email cả trên máy tính lẫn điện thoại. Hệ quả để lại là rất nhiều email quan trọng nhưng chúng ta không biết và bỏ lỡ, muốn xem email phải chủ động bấm vào mục quảng cáo để xem.

Bỏ mục "Quảng cáo" trong Gmail

Khi bỏ đi mục Quảng cáo thì sẽ chỉ còn 2 thư mục là ChínhMạng xã hội như hình dưới. Bây giờ chắc chắn trừ những email vào Spam ra thì 100% bạn sẽ nhận được thông báo khi có email.

Cách khắc phục tình trạng email bị vào mục quảng cáo trong Gmail 2
Chỉ còn mục Chính và Mạng xã hội

Để bỏ mục quảng cáo bạn cần phải truy cập Gmail trên máy tính và bấm vào hình bánh răng phía trên cùng bên phải, sau đó chọn Xem tất cả chế độ cài đặt như hình dưới.

Cách khắc phục tình trạng email bị vào mục quảng cáo trong Gmail 3

Tại tab Hộp thư đến bạn bỏ tích ở phần Quảng cáo đi sau đó bấm Lưu thay đổi là được.

Cách khắc phục tình trạng email bị vào mục quảng cáo trong Gmail 4

Vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho bạn cách để bỏ mục Quảng cáo trong Gmail để email luôn nằm trong hộp thư đến và nhận được thông báo mỗi khi có email.

Đơn giản là nó đã phức tạp như vậy rồi

Đăng nhận xét

© Blogger Thức Nguyễn. All rights reserved.