Những từ và cụm từ bị cấm sử dụng trên TikTok Shop

Danh sách những từ và cụm từ bị cấm sử dụng trên TikTok Shop
Những từ, cụm từ bị cấm sử dụng trên TikTok Shop
Những từ, cụm từ bị cấm sử dụng trên TikTok Shop

Danh sách những từ, cụm từ bị cấm sử dụng tại TikTok Shop để đặt tên Shop và dùng trong mô tả của sản phẩm.

  1. Các từ, cum từ chứa mô tả so sánh và / hoặc phóng đại, chẳng hạn như tốt hơn, tốt nhất, đấu với, số một, đứng đầu, đầu tiên...
  2. Không được chứa những từ có hiệu suất phóng đại. VD: Quảng cáo có thể chữa khỏi bệnh nan y
  3. Không được chứa từ "TikTok" và các yếu tố liên quan đến nền tảng của bên thứ ba mà không được phép. Chẳng hạn như Lazada, Shopee, Amazon, Instagram, Facebook...
  4. Nếu có tên của những thương hiệu lớn như Adidas, Nike... phải có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu thương hiệu.

Về cơ bản TikTok Shop cũng không có quá nhiều quy định về câu chữ khác so với các nền tảng TMĐT hiện tại ở Việt Nam. Nếu đã từng bán hàng ở các sàn TMĐT chắc chắn bạn sẽ nhận ra ngay.

Đơn giản là nó đã phức tạp như vậy rồi

Đăng nhận xét

© Blogger Thức Nguyễn. All rights reserved.