Hiển thị sản phẩm trên Template Median UI

Bài hướng dẫn hiển thị sản phẩm trên Template Median UI
200.000 ₫

Trong Template Median UI bạn có thể thêm những sản phẩm cần bán và hiển thị chúng ra trang chủ 1 cách đơn giản. Tuy nhiên nó chỉ là mô phỏng cho giống 1 sản phẩm được bán bởi 1 trang có chức năng bán hàng.

Hãy thêm đoạn code sau vào bài viết sản phẩm, nhớ là phải thêm tag Product vào bài viết thì ngoài trang chủ nó mới hiển thị được đúng định dạng.

<div class='separator'>
 <img alt='title_here' src='image_url_here'/>
</div>

<!--[ Price to show in homepage ]-->
<div class='pPric pPad' data-text='Price'>200.000 ₫</div>
<!--more-->

<div class='pInfo pPad'>
 <div class='L'><small>Size</small><span>Small, Medium, Large, X Large</span></div>
 <div class='R'><small>Color</small><span>Merah, Kuning, HIjau, Biru</span></div>
</div>
<div class='pInfo o pPad'><small>Sample</small><span>Nullam congue euismod euismod, mauris lacinia pellentesque vehicula</span></div>

<div class='pMart'>
 <small>atau Belanja melalui '<b>Market Place</b>' favorit anda :</small>
 
 <!--[ Change attribute href='#' to add url ]-->
 <a title='Tokopedia' href='#' target='_blank' rel='noopener'>
  <img class='lazy' data-src='https://cdn.statically.io/favicons/tokopedia.com' src='data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs='>
 </a>
 <a title='Bukalapak' href='#' target='_blank' rel='noopener'>
  <img class='lazy' data-src='https://cdn.statically.io/favicons/bukalapak.com' src='data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs='>
 </a>
 <a title='Shopee' href='#' target='_blank' rel='noopener'>
  <img class='lazy' data-src='https://cdn.statically.io/favicons/shopee.co.id' src='data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs='>
 </a>
 <a title='Lazada' href='#' target='_blank' rel='noopener'>
  <img class='lazy' data-src='https://cdn.statically.io/favicons/lazada.co.id' src='data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs='>
 </a>
</div>

<!--[ Active function ]-->
<input class='tbIn hidden' id='fTabs-1' type='radio' name='postTabs' checked>
<input class='tbIn hidden' id='fTabs-2' type='radio' name='postTabs'>
<input class='tbIn hidden' id='fTabs-3' type='radio' name='postTabs'>

<!--[ Tabs header/title, replace class attribute to class='tbHd scrlH stick' if you want to create a floating tab title ]-->
<div class='tbHd scrlH'>
 <!--[ Change atribute data-text='...' to replace tabs title ]-->
 <label for='fTabs-1' data-text='Deskripsi'></label>
 <label for='fTabs-2' data-text='Pengiriman'></label>
 <label for='fTabs-3' data-text='Keterangan'></label>
</div>

<div class='tbCn'>
 <!--[ Tabs content ]-->
 <div class='tbText-1'>
  First tab here... 

 </div>
 
 <!--[ Tabs content ]-->
 <div class='tbText-2'>
  Second tab here...
 
 </div>
 
 <!--[ Tabs content ]-->
 <div class='tbText-3'>
  Third tab here...

 </div>
</div>

Demo

title_here
200.000 ₫
SizeSmall, Medium, Large, X Large
ColorMerah, Kuning, HIjau, Biru
SampleNullam congue euismod euismod, mauris lacinia pellentesque vehicula
atau Belanja melalui 'Market Place' favorit anda :
First tab here...
Second tab here...
Third tab here...

Tuy nhiên nếu không dùng Tag Product thì nó sẽ không hiển thị chính xác trên trang. Vậy nếu muốn nó hiển thị với tag khác thì phải làm như thế nào.

Hãy vào chỉnh sửa Template tìm và đổi tất cả các chữ &quot;Product&quot; thành tên mới bạn muốn hiển thị dạng sản phẩm. Bây giờ bài viết bạn cũng phải đổi thành tag mới nó mới hiển thị đúng nhé.

3 nhận xét

 1. Bác nào thêm được cái này cho bản 1.5 không
  1. 1.5 code khác bạn ơi
 2. không xài đc bạn ơi
© Blogger Thức Nguyễn. All rights reserved.